Notarius publicus

Jag är notarius publicus i Vellinge kommun. Notarius publicus utses av Länsstyrelsen. Alla nuvarande notarius publicus i Skåne hittar du genom att klicka här.

Notarius publicus kan

  • Intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • Utfärda apostille
  • Närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs och när förseglingar sätts på eller bryts
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller har kompetens alternativt tjänsteställning att företräda någon annan
  • Medverka vid adoptioner

Tidsbokning enligt överenskommelse:

Telefon 040-450168, e-post anna@abnilsson.se

Prislista

  • Apostille 400 kr (för handlingar som inte är utfärdade av myndighet tillkommer kostnad för legalisering)
  • Bestyrkande av underskrift 250 kr per stämpel
  • Bestyrkande av kopia 250 kr per stämpel
  • Inbindning med öljett och band 1-10 sidor 350 kr

Övriga uppdrag enligt offert.

Betalning kan ske med kort eller swish. Företag kan betala med faktura.