Affärsjuridik

Jag kan hjälpa små till medelstora företag med de flesta frågor inom affärsjuridikens område. Det kan röra sig om rådgivning och/eller juridiskt biträde i domstol i samtliga mellanhavanden med din motpart som till exempel reklamation, krav, förhandlingar, avtalsskrivning, eller i tvister i domstol.

Vanliga frågor inom affärsjuridik är exempelvis:

  • Avtalsskrivning, till exempel kompanjonsavtal eller avtal mellan leverantörer
  • Tvister om innehållet i avtal
  • Tvister om fordran/skuld