Familjerätt

Inom familjerätten finns det en hel del att tänka på och också tvingande formalia som måste beaktas, så att inte ogiltighet uppstår.

Jag kan hjälpa er med rådgivning och att upprätta nödvändiga handlingar. För de fall ni inte kan komma överens kan jag erbjuda rättsligt biträde i tvist angående exempelvis skilsmässa, testamente eller arv.

Vanligt förekommande frågor inom familjerättens område är:

  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Testamente
  • Överlåtelseavtal
  • Skuldebrev
  • Gåvobrev
  • Skilsmässa
  • Bodelning
  • Bouppteckning
  • Arvskifte