Priser & Personuppgifter

Kontakt

PRISER

Uppdrag utförs normalt på löpande räkning. Utgångspunkten för arvode för privatpersoner är den timkostnadsnorm som årligen fastställs av regeringen. För företag eller uppdrag som jag får via tingsrätten är timarvodet 2 000 kr + moms. Eventuella utlägg i form av ansökningsavgifter m.m tillkommer. 

 

I många tvister har man möjlighet att få ersättning via hem- eller företagsförsäkringens rättsskydd.

Fastpris för enklare avtal

1.            Enklare testamente inkl rådgivning och bevittning, 3 500 kr inkl moms.

2.            Samboavtal, 3 000 kr inkl moms. Gäller inte samäganderättsavtal. 

3.            Framtidsfullmakt inkl sammanställning ”Bra att tänka på”, 1 400 kr inkl moms. Två st 2 000 kr.

4.            Revers, 1 500 kr/st inkl moms.

5.            Gåvobrev, 3 000 kr inkl moms.

6.            Äktenskapsförord, 3 000 kr inkl moms om all egendom enskild, 3 500 kr inkl moms om av enklare karaktär

7.            Hyresavtal privatbostad, 3 000 kr inkl. moms.

8.            Inkassokrav,  1 200 kr exkl moms.

 

Priserna avser endast enklare ärenden, som inte kräver omfattande tidsåtgång. VId upprättande av flera handlingar utgår ett paketpris med rabatt på ovanstående.

 

 

 

PERSONUPPGIFTER

Jag samlar in personuppgifter i syfte att kunna få kontakt med klienten och upprätta dokument på ett korrekt sätt; m a o för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal. Uppgifterna sparas i 10 år pga reglerna om bevarande av akter; framförallt behovet av att kunna kontrollera om en jävssituation föreligger. Jag använder aldrig personuppgifter för marknadsföringsändamål och lämnar enbart ut utgifter om det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att fullgöra mina förpliktelser.

Varför ska du välja mig?

Ledord och anpassning

Kvalitet, engagemang och hög servicegrad är viktigt för mig. Jag försöker alltid anpassa mig efter den enskilda klienten för att hitta lösningar som passar just i den situationen.

Kontakta mig

Skriv ett meddelande till mig så återkommer jag så snart jag kan.

hCaptcha